Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Απεικόνιση πιθανού τεράστιου αντικειμένου κοντά στον Ηλιακό δίσκο - Λουτράκι - UV - 30-01-16 14:31