Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Αν και η ανάλυση της εικόνας είναι κακή, τι είναι αυτή η σκούρα απεικόνιση κοντά στον δορυφόρο του Κρόνου Τιτάνα

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/casJPGFullS93/N00255499.jpg